210 g

SLEEP
GUMMIES

119,00 

Ostatnia najniższa cena sprzed 30 dni: 119,00 .

Sleep Gummies to suplement diety w formie żelek z melatoniną, ułatwiający zasypianie.

 

Pyszny malinowy smak zamknięty w żelowej otoczce, to świetna alternatywa dla osób mających problemy z zasypianiem, bądź płytkim snem.

 

Dodatkowo zawarta w żelkach witamina B6 może wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
60 żelek – starcza na 2 miesiące

Opis

 • Dla osób które mają trudności ze snem 
 • Dla osób które dużo podróżują i maja problemy związane ze zmianą strefy czasowej
 • Dla osób które mają trudności z wyciszeniem się przed snem 
 • Po zastosowaniu melatoniny nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności wymagających koncentracji.
 • W trakcie stosowania melatoniny nie należy spożywać alkoholu, gdyż zmniejsza on skuteczność działania nasennego.
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych fluwoksaminą, która zwiększa stężenia melatoniny, hamując jej metabolizm przez izoenzymy CYP1A2 i CYP2C19.
 • Melatonina nie jest zalecana u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Ograniczone dane wskazują, że melatonina przyjmowana w czasie zbliżonym do pory spożywania posiłków bogatych w węglowodany może na kilka godzin upośledzać kontrolę stężenia glukozy we krwi.

UWAGA!
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA KOBIET W CIĄŻY

Jest to organiczny związek chemiczny, pochodna tryptofanu koordynujący pracę nadrzędnego zegara biologicznego, regulującego rytmy dobowe, między innymi snu i czuwania.

 • Melatonina 1mg
 • Witamina B6 2mg
 • Cytrynian magnezu 50mg
 • Inne (syrop maltitolowy, maltitol w proszku, woda, pektyna, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, naturalny aromat cytrynowo-limonkowy, barwnik (kurkumina), substancja powlekająca – wosk Carnauba.
 • 1 żelka dziennie 30 minut przed snem
 • 60 żelek – starcza na 2 miesiące
Melatonina
 1.     Aktywowana przez SCN, hamowana światłem produkcja melatoniny przekazuje zegarowi wiadomość o ciemności i indukuje funkcje fizjologiczne stanu nocnego, na przykład ciśnienie krwi i metabolizm. Klinicznie znaczące efekty leczenia melatoniną wykazano w badaniach kontrolowanych placebo u ludzi, szczególnie w zaburzeniach związanych ze zmniejszonym lub nieprawidłowym rytmem melatoniny, na przykład w zaburzeniach snu związanych z rytmem okołodobowym, jet lag i pracy zmianowej, bezsenności u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, słabej (nie regenerującej) jakości snu, nie spadającym nocnym ciśnieniu krwi (nocne nadciśnienie) i chorobie Alzheimera (AD). Zmniejszona produkcja melatoniny na bardzo wczesnych etapach choroby Alzheimera, rola melatoniny w regenerującej wartości snu (postrzegana jakość snu) i jej działanie antycypujące sen, skutkujące osłabioną aktywacją niektórych sieci mózgowych, zyskują nową perspektywę w miarę odkrywania roli złej jakości snu w gromadzeniu się β amyloidu, szczególnie w przedklinku. W wyniku niedawno odkrytego związku między zegarem okołodobowym, snem i neurodegeneracją, pojawiły się nowe perspektywy wykorzystania melatoniny do wczesnej interwencji, w celu promowania zdrowej aktywności fizycznej.
 
Br J Pharmacol
2018 Aug;175(16):3190-3199. doi: 10.1111/bph.14116. Epub 2018 Jan 15.
New perspectives on the role of melatonin in human sleep, circadian rhythms and their regulation
Nava Zisapel 
Affiliations expand
PMID: 29318587 PMCID: PMC6057895 DOI: 10.1111/bph.14116
 
2.     Dobowy rytm melatoniny szyszynkowej jest najlepszym markerem czasu wewnętrznego przy niskim poziomie oświetlenia otoczenia. Endogenny rytm melatoniny wykazuje ścisły związek z endogennym okołodobowym składnikiem rytmu skłonności do snu. Doprowadziło to do pomysłu, że melatonina jest wewnętrznym „ułatwiaczem” snu u ludzi, a zatem jest przydatna w leczeniu bezsenności i ponownym dostosowaniu rytmów okołodobowych. Istnieją dowody na to, że podawanie melatoniny jest w stanie: (i) wywoływać sen, gdy homeostatyczny popęd do snu jest niewystarczający; (ii) hamować popęd do czuwania pochodzący z rozrusznika okołodobowego; oraz (iii) wywoływać przesunięcia fazowe w zegarze okołodobowym, tak że faza okołodobowa zwiększonej skłonności do snu występuje w nowym, pożądanym czasie. W związku z tym egzogenna melatonina może działać jako środek usypiający, chronohipnotyczny i/lub chronobiotyczny. Opisujemy rolę melatoniny w regulacji snu oraz zastosowanie egzogennej melatoniny w leczeniu zaburzeń snu lub rytmu okołodobowego.
 
 
J Neuroendocrinol
2003 Apr;15(4):432-7. doi: 10.1046/j.1365-2826.2003.00989.x.
Role of melatonin in the regulation of human circadian rhythms and sleep
C Cajochen, K Kräuchi, A Wirz-Justice
Affiliations expand
PMID: 12622846 DOI: 10.1046/j.1365-2826.2003.00989.x
 
3.     Wysoka zachorowalność i śmiertelność związana z tą chorobą jest w dużej mierze spowodowana niewystarczającą skutecznością obecnych metod leczenia, a także rozwojem chemiooporności. W ostatnich latach kilka środków farmaceutycznych wyselekcjonowanych z produktów naturalnych wykazało obietnicę zaoferowania bezpiecznej, niedrogiej i synergistycznie ukierunkowanej opcji leczenia różnych nowotworów. Biorąc pod uwagę rosnące dowody na właściwości przeciwnowotworowe dwóch naturalnych związków, melatoniny (MLT) i andrografisu (Andro), naszym celem była ocena ich synergistycznego działania przeciwnowotworowego w CRC. Wykazaliśmy, że rzeczywiście te dwa związki miały synergistyczne działanie przeciwnowotworowe pod względem ich zdolności do hamowania żywotności komórek, tłumienia tworzenia kolonii i indukcji apoptozy (P < 0,05). Zgodnie z naszymi odkryciami in vitro, byliśmy w stanie zweryfikować tę kombinatoryczną aktywność przeciwnowotworową w modelach zwierzęcych z ksenograftem (P < 0,001), a także w organoidach 3D pochodzących z guza (P < 0,01). Analiza sekwencjonowania RNA ujawniła kandydujące szlaki i geny, które pośredniczyły w skuteczności przeciwnowotworowej MLT i Andro w CRC, wśród których szlak autofagii i powiązane geny, w tym NR4A1, CTSL i Atg12, okazały się być przede wszystkim odpowiedzialne za zwiększone działanie przeciwnowotworowe tych dwóch naturalnych produktów. Podsumowując, nasze dane ujawniają silny i synergistyczny efekt terapeutyczny.
 
Carcinogenesis
2022 Apr 25;43(3):217-230. doi: 10.1093/carcin/bgac008.
A combined treatment with melatonin and andrographis promotes autophagy and anticancer activity in colorectal cancer
Yinghui Zhao, Chuanxin Wang,  Ajay Goel 
Affiliations expand
PMID: 35089340 PMCID: PMC9036994 DOI: 10.1093/carcin/bgac008
 
 
4.     Melatonina jest plejotropową cząsteczką o licznych aktywnościach biologicznych. Badania epidemiologiczne i eksperymentalne udokumentowały, że melatonina może hamować różne rodzaje nowotworów in vitro i in vivo. Wyniki wykazały zaangażowanie melatoniny w różne mechanizmy przeciwnowotworowe, w tym indukcję apoptozy, hamowanie proliferacji komórek, zmniejszenie wzrostu guza i przerzutów, zmniejszenie skutków ubocznych związanych z chemioterapią i radioterapią, zmniejszenie oporności na leki w terapii przeciwnowotworowej oraz wzmocnienie efektów terapeutycznych konwencjonalnych terapii przeciwnowotworowych. Badania kliniczne wykazały, że melatonina jest skutecznym lekiem uzupełniającym wszystkie konwencjonalne terapie. W niniejszym przeglądzie podsumowano biosyntezę melatoniny, dostępność z naturalnych źródeł, metabolizm, biodostępność, mechanizmy przeciwnowotworowe melatoniny, jej zastosowanie w badaniach klinicznych i formulację farmaceutyczną. Badania omówione w tym przeglądzie zapewnią naukowcom i lekarzom solidne podstawy do projektowania i opracowywania nowych terapii w leczeniu i zapobieganiu nowotworom przy użyciu 
melatoniny.
 
Molecules
2021 Apr 25;26(9):2506. doi: 10.3390/molecules26092506.
Melatonin in Cancer Treatment: Current Knowledge and Future Opportunities
Wamidh H Talib, Ahmad Riyad Alsayed, Alaa Abuawad, Safa Daoud, Asma Ismail Mahmod
Affiliations expand
PMID: 33923028 PMCID: PMC8123278 DOI: 10.3390/molecules26092506
 
5.     Melatonina posiada strukturę indoloaminy i wykazuje działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne oraz inne właściwości fizjologiczne. Ćwiczenia fizyczne mogą wpływać na wydzielanie melatoniny. Melatonina jest stosowana jako naturalny suplement wśród sportowców w celu regulacji cykli snu i ochrony mięśni przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Pomimo dziesięcioleci badań, nadal brakuje kompleksowego i krytycznego przeglądu na temat suplementacji melatoniną i związku z aktywnością fizyczną. Celem niniejszego przeglądu literatury jest zbadanie antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i innych biologicznych funkcji melatoniny w odniesieniu do wpływu ćwiczeń fizycznych na wydzielanie melatoniny oraz wpływu suplementacji tym związkiem na stres oksydacyjny wywołany wysiłkiem fizycznym u sportowców. Dowody wskazują, że intensywne ćwiczenia zaburzają status antyoksydacyjny sportowców wyczynowych, podczas gdy suplementacja melatoniną wzmacnia status antyoksydacyjny u wytrenowanych sportowców w różnych dyscyplinach sportowych, ponieważ związek ten wykazał wysoką skuteczność w redukcji stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego generowanych podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń.
J Physiol Sci
2021 Sep 1;71(1):27. doi: 10.1186/s12576-021-00812-2.
Exercise-induced oxidative stress and melatonin supplementation: current evidence
Joanna Kruk, Basil Hassan Aboul-Enein, Ewa Duchnik 
Affiliations expand
PMID: 34470608 PMCID: PMC8409271 DOI: 10.1186/s12576-021-00812-2
Back to Top

Search For Products

Produkt został dodany do koszyka